Rijke oogst conferentie Wijk van de Toekomst 2020

Vraagstukken die de betrokkenen tegenkomen op hun pad naar toekomstbestendige wijken, ideeën en oplossingsrichtingen stonden centraal tijdens de ‘Conferentie Wijk van de Toekomst 2020’ op 13 februari 2020 in de Eusebiuskerk in Arnhem. Deze waren opgehaald tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst (zes regionale bijeenkomsten in Gelderland). Met alle organisaties die betrokken zijn bij wijkinitiatieven, bestuurders, gemeenteraadsleden, Statenleden, gedeputeerden en vertegenwoordigers van het Rijk hebben we besproken hoe Provincie en Rijk wijkinitiatieven adequaat kunnen helpen. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zette onderling vertrouwen neer als sleutel tot succes.