Onderwijs

Huiswerkbegeleiding

Wij bieden kosteloos begeleiding bij het leren voor leerlingen (vanaf groep 7 t/m de 3de klas op het voortgezet onderwijs). Dit doen wij 3 dagen per week op de dinsdag, woensdag en donderdag (met uitzondering van de schoolvakanties). De leerlingen, ouders en scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van huiswerk of het meenemen van schoolmateriaal waar ze hulp bij nodig hebben. Onze begeleiders helpen de leerlingen bij hun huiswerk.

We willen het voor iedereen mogelijk maken om hulp te krijgen. We investeren in het geloof in eigen kunnen bij leerlingen. Dit doen we door de leerlingen zelf te laten uitvinden wat voor hem/haar werkt.

Doorstroom programma PO-VO

We vinden het belangrijk dat leerlingen begeleiding krijgen bij de stap van de basisschool naar de middelbare school. We zetten in op het bevorderen van een soepele overgang. Leerlingen van de groepen 8 van KC de Werf en de Parkschool kunnen deelnemen aan dit programma. De leerlingen krijgen gezamenlijk met hun ouders een buddy aan zich gekoppeld. De buddy begeleidt de leerlingen en ouders bij deze stap.

In dit programma werken we samen met KC de Werf, de Parkschool, Titus Brandsma College, Thomas a Kempis College, Leerpark Presikhaaf en ’T Venster.

Community Building

Community building betekent letterlijk: het bouwen van een gemeenschap. Deze gemeenschap bestaan uit mensen met een eenzelfde gedachtegoed. Community building gaat over het versterken, stimuleren en aanmoedigen van de leerlingen. Bij Presikhaaf University zetten de kinderen en begeleiders initiatieven op. Ze organiseren wijkdiners en stellen daar een maatschappelijk thema centraal. Of ze organiseren zaalvoetbaltoernooien om groepen met elkaar te verbinden. Bij Presikhaaf University leiden wij het toekomstige cement van de samenleving in Presikhaaf op.

“Wij leren onze kinderen en jongeren dromen met hun ogen open”

Menu