Presikhaaf University

Onderwijs

"

Onderwijs

Presikhaaf University heeft onderwijs als één van de pijlers om jongeren en kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. We leggen daarbij de verbinding met het reguliere onderwijs en ondersteunen vanuit de omgeving gezinnen om optimaal op school te presteren. Hiermee dragen we ook naschools bij aan een onderwijscultuur waar brede ontwikkeling belangrijk is.

Wat we doen

Huiswerkbegeleiding

Wij bieden kosteloos begeleiding bij het leren voor leerlingen (vanaf groep 6 t/m de 3de klas op het voortgezet onderwijs). Dit doen wij 3 dagen per week op de dinsdag, woensdag en donderdag (met uitzondering van de schoolvakanties). De leerlingen, ouders en scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van huiswerk of het meenemen van schoolmateriaal waar ze hulp bij nodig hebben. Onze begeleiders helpen de leerlingen bij hun huiswerk.

We willen het voor iedereen mogelijk maken om hulp te krijgen. We investeren in het geloof in eigen kunnen bij leerlingen. Dit doen we door de leerlingen zelf te laten uitvinden wat voor hem/haar werkt. 

Doorstroomprogramma PO-VO

We vinden het belangrijk dat leerlingen begeleiding krijgen bij de stap van de basisschool naar de middelbare school. We zetten in op het bevorderen van een soepele overgang. Leerlingen van de groepen 8 van KC de Werf en de Parkschool kunnen deelnemen aan dit programma. De leerlingen krijgen gezamenlijk met hun ouders een buddy aan zich gekoppeld. De buddy begeleidt de leerlingen en ouders bij deze stap.

Interne opleiding

Wij vinden persoonlijke ontwikkeling van de begeleiders belangrijk en daarom bieden wij hen een interne opleiding aan. Dit is een opleiding waar zij leren over 21st century skills, communicatie en coaching. Daarnaast gaan we aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling.  Deze opleiding is ontworpen door onze jongeren met onze prestatiepsychologe.

Jongerenwerk op school

Op Titus Brandsma College, ’t Venster en Thomas a Kempis College bieden wij jongerenwerk op school aan. Onze jongerenwerkers zitten voor meerdere dagen per week op de school en slaan zo de brug tussen de omgeving en school. Onze focus ligt in samenwerking met de school op het sociaal-emotionele welbevinden van de jongeren.

Talentenfabriek 026

Het tegengaan van Voortijdig Schoolverlaten vinden wij belangrijk. In samenwerking met Rijn IJssel en AM-Supportteam begeleiden wij jaarlijks een grote groep studenten (circa 35) bij het uitvoeren van hun stage. Docenten en jongerenwerkers werken samen om studenten een stap dichter bij hun diploma te brengen. Dit doen we in het unieke concept van The Point welke we in samenwerking met Wereldhave hebben opgezet.

Presikhaaf University Arnhem