Presikhaaf University

Nieuws

Op 23 juni heeft Presikhaaf University de teamdag van het Jongeren Toezicht Team Arnhem (JTTA) mogen begeleiden. De groep bestond uit 20 jongeren. Melvin en Nabil hebben samen meer dan 10 jaar ervaring bij het JTTA. We zijn tevreden over hoe we onze ervaring en kennis in het werken van teams en het bijdragen aan grootstedelijke vraagstukken met een energieke groep hebben mogen delen. We delen als Presikhaaf University graag onze kennis en ervaring met talentvolle jongeren zoals bij het JTTA. Wordt vervolgd!

Presikhaaf University heeft natuurlijk niet stilgezeten. De maand mei was weer een drukke maand voor de Presikhaaf University. Hieronder wordt er teruggeblikt op deze maand.

ISK (Internationale Schakel Klas): In de maand mei heeft de Presikhaaf University een training ‘omgang met de straatcultuur op school’ gegeven aan docenten van het ISK. Deze training komt voort uit de werkzaamheden die de Presikhaaf University op het ISK verricht. Zo wordt twee keer per week onderwijs gegeven aan leerlingen die dreigen buiten het reguliere onderwijs te vallen.

Rijn IJssel: Op het Rijn IJssel heeft de Presikhaaf University een training gegeven aan 40 studenten hoe in het welzijnswerk intercultureel gewerkt kan worden. De training ging voornamelijk over hoe je vanuit de pedagogische driehoek en de culturele achtergronden van jongeren het beste uit beide werelden kunt halen. Hiermee hopen wij bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten met een welzijnsopleiding.

De Werf: Het einde van het schooljaar 2018-2019 staat voor de Presikhaaf University en KC de Werf in het teken van de het voorbereiden van de leerlingen van groep 8 op de stap naar het voortgezet onderwijs. Voor het 3de jaar op rij verzorgt Presikhaaf University een 5-delige training aan leerlingen. Denk hierbij aan hoe om te gaan met social media, groepsdruk, respect en allerlei praktische zaken die komen kijken bij de stap naar het vo. Studenten van ons begeleiden deze trainingen waarmee we de koppeling maken tussen leerlingen en hun rolmodellen.

Mindset training: In het kader van onze interne opleiding hebben wij een training mindset gevolgd. De training is gevolgd door onze begeleiders waarmee ze handvaten hebben gekregen om zichzelf en leerlingen een positieve mindset te geven. Na de zomer zullen wij een 6-delige serie van trainingen ‘mindset’ volgen om ons als Presikhaaf University verder te professionaliseren.

De ramadan nadert haar einde. Bij de Presikhaaf University kwamen 29 mei ongeveer 40 kinderen en 15 begeleiders bijeen voor de Iftar, de gezamenlijke avondmaaltijd tijdens de ramadan. Een mooie initiatief waar de kinderen zelf het heft in handen hebben genomen om te zorgen voor drinken, borden, bestek etc. Daarnaast nam iedereen zelf van haar/zijn eigen cultuur eten mee. Dit zorgde voor een feestelijke iftar. Al met al, een geslaagde dag waar we als Presikhaaf University ontzettend trots mogen zijn om de saamhorigheid onder de kinderen en begeleiders te mogen zien.

Presikhaaf University, Stichting Jam en AM-Supportteam gaan samen een jongerennetwerk opzetten waarmee ze schulden bij jongeren proberen te voorkomen. Dat hebben zij vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente Arnhem ondersteunt ze daarbij. Dat kan dankzij een gift van 1 miljoen euro van de Dullertsstichting.

Jongeren met schulden ervaren een hoge drempel om zich aan te melden bij de reguliere hulpverlening. Daardoor krijgen ze te laat hulp, of helemaal niet. Dit nieuwe jongerennetwerk gaat juist deze jongeren proberen te bereiken. Dat doen ze met rolmodellen en ervaringsdeskundigen. Uit gesprekken met jongeren met schulden, blijkt dat ze juist daar gevoelig voor zijn.

Deelnemende organisaties

Presikhaaf University biedt leerlingen uit Presikhaaf huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aan. Presikhaaf University bestaat uit 50 vrijwilligers die leerlingen begeleiding bieden. Samen versterken zij de wijk Presikhaaf en bieden kinderen en jongeren gelijke kansen.

Stichting JAM zet zich in voor jonge moeders in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit Arnhem en omstreken. Ze bieden jonge moeders begeleiding en hulp.

Het AM-Supportteam is een jongerenondersteuningsorganisatie die op een effectieve manier sport (voetbal) weet te verbinden aan sociale, educatieve en maatschappelijke initiatieven om jongeren hierdoor meer of betere kansen te bieden.De Dullertsstichting helpt mensen met weinig financiële middelen hun leven op de rit te krijgen. Particulieren met een te krap budget, die buiten hun schuld in deze situatie verkeren, kunnen bij de stichting aankloppen. Daarnaast biedt de stichting ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.

Voor meer info: https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Jongerennetwerk_zoekt_jongeren_met_schulden

Drie weken lang hebben begeleiders van Presikhaaf University voetbalclinics gegeven aan leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het kindcentrum de Werf. Ongeveer 120 leerlingen die meededen met de voetbalclinic onder begeleiding van begeleiders die op hoog niveau voetballen of hebben gevoetbald. Voor de groepen 7 en 8 was dit extra speciaal, omdat zij zich voorbereidde voor de jaarlijkse schoolvoetbal.

Buurthuis ”De Overkant” wordt weer een Huis voor de wijk. Samen met bewoners maken we een gezellige plek waar iedereen welkom is. De afgelopen week is er keihard gewerkt in het buurthuis om het een mooie plaats te maken voor iedereen uit de wijk. De entree wordt bijvoorbeeld mooier en groener gemaakt. Er wordt een plafond gesloopt. Zo zijn er nog grote en kleine klussen die er gaan gebeuren. Presikhaaf University was natuurlijk ook van de partij. Zowel de leerlingen, begeleiders en oprichters hebben een handje mee geholpen. Doel: een mooie, aantrekkelijke, groene en vooral een buurthuis waar iedereen welkom is.

Alles stond in het teken van voetbal voor Melvin Kolf (32) uit Arnhem. Zijn voetbaltalent zorgde ervoor dat Kolf op zijn 22ste aan de slag mocht bij De Graafschap. „Ik leefde als profvoetballer en dacht: nu komt alles goed. Ik verdiende lekker en dacht dat mijn geld niet op kon. Ik stond immers aan de top, had een carrière, mooie auto en status.”

Maar Kolf zijn contract bij de club werd niet verlengd. Hij kwam in een zwart gat terecht. „Ik had niets meer. Geen diploma’s, geen werkervaring, helemaal niets. Na een jaar rolde Melvin per toeval in het welzijnswerk. Hij wist het zeker, ”dit is waar ik gelukkig van wordt”.

Nieuwsgierig? kijk dan op https://weekvanzorgenwelzijn.nl/ voor meer informatie.

Melvin Kolf (32) Arnhem

”Wie wilt er mee naar de Veluwe” riep een van de begeleiders. ”eey mag ik alsjeblieft mee?!” riep een van de leerlingen. Al snel volgden er tientallen leerlingen die ook mee wilden. Mooi om de enthousiasme van de leerlingen te zien.

Op 23 februari was het zover. Leerlingen en begeleiders die een uitstapje maakten naar de mooie, bosrijke omgeving ”de Veluwe”. Georganiseerd door een van de begeleiders. Een mooi voorbeeld van hoe een van de begeleiders het initiatief neemt om dit op te zetten. Dit is een voorbeeld waar Presikhaaf University trots op is. Daarnaast heeft een van de begeleiders ervoor gezorgd dat er door Albert Heijn Presikhaaf voedselpakketten werden voorzien voor alle leerlingen en begeleiders van de Presikhaaf University. Namens de Presikhaaf University willen wij dan ook Albert Heijn Presikhaaf hiervoor bedanken. Al met al een zeer geslaagde dag op een zonnige dag. Hier doen wij het voor.


De rol van jongerenwerk verandert, gemeenten vragen om meer participatie, ondernemende jongeren zoeken hulp. Als jongerenwerker en beleidsambtenaar jeugd heb je een plan. Je wil iets bereiken. Dit doe je natuurlijk samen met anderen, maar spreek je dezelfde taal? Welke rol kun je het beste pakken?

Presikhaaf University was op 12 februari van de partij in Ede en hebben ook een workshop gegeven. Een top dag voor de University.

Energietransitie als onderdeel van de verbetering van woonwijken in Gelderland

De provincie Gelderland heeft in samenwerking met het Gelders Energieakkoord, programma Wijk van de Toekomst, op donderdag 14 februari de drieledige bijeenkomst ‘Agenda voor Valentijn’ georganiseerd.

De opbrengst van de ‘Agenda voor Valentijn’ vormt input voor het Klimaat- en energiedebat van het Gelders Energieakkoord op 13 maart 2019 en voor het coalitieakkoord van Gedeputeerde en Provinciale Staten na de verkiezingen van voorjaar 2019. Het is daarnaast nuttige inspiratie voor gemeenteraadsleden om kaders te kunnen stellen voor lokaal beleid op het gebied van de energie- en aardgastransitie.

Een van de onderwerpen die ter sprake is gekomen zijn:

Hoe betrekken we iedereen bij de energietransitie?
Hoe betrekken we bewoners die niet of nauwelijks in energietransitie geïnteresseerd zijn?

Hoe zorgen we voor regionale krachtenbundeling?
Niet alle betrokkenen beschikken over de benodigde kennis en ervaring om bij te dragen aan de energietransitie. Kan regionale samenwerking dit gat opvullen?

Presikhaaf University was aanwezig bij dit evenement om mee te denken en te praten over de energietransitie. Een interessante, uitdagende en mooie dag om de krachten met elkaar te bundelen en te zorgen voor de nieuwe generatie.

Op vrijdag 25 januari was het zover, leerlingen van de Presikhaaf University waren te gast bij oud-olympisch kampioen boksen Orhan Delibas. Delibas won zilver in 1992 bij de Olympische zomerspelen. De kinderen hebben een waardevolle, leerzame en plezierige workshop van één uur gehad. We zijn verder ook trots dat één van onze begeleiders deze workshop mogelijk heeft gemaakt!

Wij hopen dat iedereen een leuk en veilig jaarwisseling heeft gehad. Alhoewel de meeste nog aan het genieten zijn van zijn/haar vakantie gaat de Presikhaaf University alweer bijna van start. De University gaat weer van start op 9 januari 2019 vanaf 16:00. Iedereen is dan ook van harte welkom. Laten we samen er een fantastische tijd van maken bij de University. Tot snel!