Arnhem

Droom Met Je Ogen Open

Het platform waar jongeren en kinderen samenkomen om te werken aan sociale- en maatschappelijke vraagstukken

Niet consumeren maar produceren

Presikhaaf University is een jeugd- en jongerenwerk organisatie in de wijk Presikhaaf waar wordt gewerkt aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Onze University is een plek waar leerlingen kunnen groeien en leren in een veilige, tolerante en respectvolle omgeving. 

Ons aanbod

Wat we doen bij Presikhaaf University

Presikhaaf University Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Bij Presikhaaf University zetten de kinderen en begeleiders initiatieven op. Ze organiseren activiteiten en projecten en stellen daar een maatschappelijke thema’s centraal. Bij Presikhaaf University leiden wij het toekomstige cement van de samenleving in Presikhaaf op. Waar het ontwikkelen van talenten van jongeren en kinderen voorop staat. 

Presikhaaf University Icon

Onderwijs

Presikhaaf University heeft onderwijs als één van de pijlers om jongeren en kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. We leggen daarbij de verbinding met het reguliere onderwijs en ondersteunen vanuit de omgeving gezinnen om optimaal op school te presteren. Hiermee dragen we ook naschools bij aan een onderwijscultuur waar brede ontwikkeling belangrijk is.

Presikhaaf University Sport & Bewegen

Sport & Bewegen

We willen sterk een bijdrage leveren aan het aantal uren sport en bewegen bij de jeugd. De sportactiviteiten richten zich op zowel jongens als meisjes. Ze maken kennis met verschillende sporten en combineren onderwijs met sport. Daarnaast geven we veel aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij bieden 3 dagen per week vers fruit en brood met beleg aan de kinderen en jongeren. 

Young Talents

Met ongeveer 70 vrijwilligers/begeleiders zetten wij ons in voor gelijke kansen voor ieder kind. Ongeveer 80% van de begeleiders komt uit de wijk Presikhaaf. Zij kennen en weten goed wat er speelt binnen de wijk. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van de begeleiders. Hierin bieden wij de Young Talents een interne opleiding aan.

@Presikhaafuniversity

Wij werken aan een veerkrachtige wijk

Wij gaan uit van het positieve en geloven in talenten. Onze Young Talents zijn de ambassadeurs/rolmodellen die dagelijks het verschil maken. 

''It takes a network to raise a child''

Presikhaaf UNiversity

Contactinformatie

Vragen? Stuur ons dan een bericht

Adres

Bethaniënstraat 242
6826TJ, Arnhem

Email

info@presikhaafuniversity.com

Stuur een bericht

Contactformulier PU site

Partners