Over 

Presikhaaf University

Presikhaaf University bestaat uit een groep van ongeveer 50 jonge begeleiders die voornamelijk woonachtig zijn in Presikhaaf en omgeving. Deze begeleiders zijn van diverse achtergronden, leeftijden, opleidingsniveau en geslacht. De begeleiders vormen een belangrijk onderdeel van Presikhaaf University. Ze begeleiden de kinderen in hun vragen over huiswerk of het deelnemen aan sportactiviteiten, maar begeleiden de kinderen ook in hun brede ontwikkeling. Daarnaast vragen wij en zetten wij in op de betrokkenheid van ouders en werken wij intensief samen met het onderwijs. Samen vormen wij de gouden pedagogische driehoek.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons jeugd- en jongerenwerk. We leiden onze begeleiders op tot kwalitatief sterke professionals met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wat ons betreft, is haast alles mogelijk bij de Presikhaaf University. Het is een plek waar leerlingen van alle opleidingsniveaus en leeftijden welkom zijn. Iedereen krijgt inclusief de kans om te leren en te ontdekken.

Onze missie

Gelijke kansen voor iedereen

We zijn ervan bewust dat gelijke kansen helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Elk kind bezit talenten en heeft het recht op ontplooiing, ongeacht hun achtergrond, het opleidingsniveau van haar of zijn ouders of hun beperkte financiële middelen. Bij Presikhaaf University zijn er voor leerlingen wel de mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteuning bij hun huiswerk, deel te nemen aan sport activiteiten en/of hun ideeën mogelijk te maken.

Onze visie

Het maximale halen uit de wijk
Presikhaaf University helpt de wijk Presikhaaf positief op de kaart te zetten door te laten zien wat voor geweldige mensen wij in de wijk hebben. Alle mogelijkheden en talenten in de wijk willen wij benutten. Wat ons betreft streven wij ernaar om als wijk een voorbeeld te zijn voor andere wijken. Door het inzetten van de juiste mensen, vergroten wij de weerbaarheid van de wijk en zorgen wij voor een optimale inclusieve en pedagogische klimaat voor onze kinderen. Bij ons mag geen enkel kind er alleen voor staan!

 

Onze Kernwaarden

Kansengelijkheid

Wij geloven dat elk kind talenten bezit en recht heeft op ontplooiing, ongeacht hun achtergrond, het opleidingsniveau van haar of zijn ouders/verzorgers of hun beperkte financiële middelen.  

Talentontwikkeling

Iedereen heeft recht om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Innovatief

Met een vernieuwde blik  gaan we aan de slag met sociale vraagstukken met oog voor duurzame relaties. Ons jeugd- en jongerenwerk is innovatief.

Community

We bouwen aan een optimale pedagogische klimaat voor onze kinderen/jongeren met de lokale gemeenschap.

Bezieling

Wij werken vanuit een persoonlijk verhaal waarin we jongeren inspireren, motiveren en ons best doen om jongeren beter te laten functioneren.