Presikhaaf University is een jeugd- en jongerenwerk organisatie die naschoolse huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aanbiedt aan kinderen uit groep zeven en acht. Na de basisschool kunnen deelnemers doorstromen als vrijwilliger en rolmodel. ‘Het idee is dat jongeren niet alleen consumeren, maar ook produceren. Jongeren komen bij ons om zich te ontwikkelen’, licht medeoprichter Melvin Kolf toe.

Lees meer