Visie en Missie

Presikhaaf University omarmt elke dag opnieuw de filosofie dat mensen ertoe doen en dat resultaten tellen

Onze visie

Gelijke kansen voor iedereen

We zijn ervan bewust dat gelijke kansen helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Elk kind bezit talenten en heeft het recht op ontplooiing, ongeacht hun achtergrond, het opleidingsniveau van haar of zijn ouders of hun beperkte financiële middelen. Bij Presikhaaf University zijn er voor leerlingen wel de mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteuning bij hun huiswerk, deel te nemen aan sport activiteiten of hun ideeën mogelijk te maken.

Onze missie

Het maximale halen uit de wijk

Presikhaaf University helpt de wijk Presikhaaf positief op de kaart te zetten door te laten zien wat voor geweldige mensen wij in de wijk hebben. Alle mogelijkheden en talenten in de wijk willen wij benutten. Wat ons betreft streven wij ernaar om als wijk een voorbeeld te zijn voor andere wijken. Door het inzetten van de juiste mensen, vergroten wij de weerbaarheid van de wijk en zorgen wij voor een optimale inclusieve en pedagogische klimaat voor onze kinderen. Bij ons mag geen enkel kind er alleen voor staan!

Menu