Presikhaaf University gaat aan de slag met schulden

Presikhaaf University, Stichting Jam en AM-Supportteam gaan samen een jongerennetwerk opzetten waarmee ze schulden bij jongeren proberen te voorkomen. Dat hebben zij vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente Arnhem ondersteunt ze daarbij. Dat kan dankzij een gift van 1 miljoen euro van de Dullertsstichting.

Jongeren met schulden ervaren een hoge drempel om zich aan te melden bij de reguliere hulpverlening. Daardoor krijgen ze te laat hulp, of helemaal niet. Dit nieuwe jongerennetwerk gaat juist deze jongeren proberen te bereiken. Dat doen ze met rolmodellen en ervaringsdeskundigen. Uit gesprekken met jongeren met schulden, blijkt dat ze juist daar gevoelig voor zijn.

Deelnemende organisaties

Presikhaaf University biedt leerlingen uit Presikhaaf huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aan. Presikhaaf University bestaat uit 50 vrijwilligers die leerlingen begeleiding bieden. Samen versterken zij de wijk Presikhaaf en bieden kinderen en jongeren gelijke kansen.

Stichting JAM zet zich in voor jonge moeders in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit Arnhem en omstreken. Ze bieden jonge moeders begeleiding en hulp.

Het AM-Supportteam is een jongerenondersteuningsorganisatie die op een effectieve manier sport (voetbal) weet te verbinden aan sociale, educatieve en maatschappelijke initiatieven om jongeren hierdoor meer of betere kansen te bieden.De Dullertsstichting helpt mensen met weinig financiële middelen hun leven op de rit te krijgen. Particulieren met een te krap budget, die buiten hun schuld in deze situatie verkeren, kunnen bij de stichting aankloppen. Daarnaast biedt de stichting ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.

Voor meer info: https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Jongerennetwerk_zoekt_jongeren_met_schulden

Menu